Examensarbete i biovetenskap A1E, 30 hp, BV702A

På den här kursen får du använda dina tidigare kunskaper för att lösa ett vetenskapligt problem inom molekylärbiologi eller ett angränsande ämne. Kursen ger dig praktiska erfarenheter av molekylärbiologisk forskningsmetodik. Arbetet kan du utföra antingen inom högskola, offentlig förvaltning eller näringsliv. Arbetet sammanfattas i en vetenskaplig rapport som presenteras muntligt.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr