Biomarkörer inom molekylär medicin A1N, 7,5 hp, BV705A

Kursen behandlar hur biomarkörer används som diagnostiska, prediktiva och prognostiska markör inom olika sjukdomsområden. Kursen ger också kunskaper i hur biomarkörer används för att övervaka och monitorera förändringar i miljön. Under kursens gång ges också studenterna möjlighet att fördjupa sig inom ett sjukdomsområde för att studera användningsbarheten av biomarkörer inom detta sjukdomsområde.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 20 v.45
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Andreas Tilevik
 • Examinator: Magnus Fagerlind
 • Anmälningskod: HS-26199
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs 150 avklarade högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng inom ämnesgrupperna medicin eller biologi. Av dessa ska minst 15 högskolepoäng vara på G2E-nivå eller högre.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.02
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BV705A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
ht 20 v.45
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Andreas Tilevik
 • Examinator: Magnus Fagerlind
 • Anmälningskod: HS-86199
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs 150 avklarade högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng inom ämnesgrupperna medicin eller biologi. Av dessa ska minst 15 högskolepoäng vara på G2E-nivå eller högre.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.02
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BV705A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr