Djurparksdjurens biologi och beteende G1N, 15 hp, EK124G

Kursen handlar om djur på djurpark och den behandlar djurens biologi, beteenden, motivationssystem samt hur dessa har utvecklats. Dessutom kommer kursen att belysa påverkan av inhysning, utfodring och besökare på djurens beteende och välfärd.

Berikningsproblematiken och hur djurparkernas miljöer bäst kan utformas, samt dess koppling till stress hos djur behandlas också. Även lagar/förordningar som reglerar djurparkernas inhysningsmiljöer kommer att tas upp. Kursen kommer att genomföras på distans med tre gemensamma träffar; en på Nordens Ark, en på SLU i Skara och en på Högskolan i Skövde.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr