Engelska: Uttal G1N, 1,5 hp, EN241G

Den här kursen riktar sig till dig som behöver bättra på ditt uttal i engelska. Ett par föreläsningar om uttal och ett diagnostiskt test ligger till grund för övning i språklaboratoriet, både med lärarassistans och på egen hand. This course is for you who need to improve your English pronunciation. A couple of lectures and a diagnostic test are followed by practice in the language laboratory, both with and without a teacher present.

OBS! Denna kurs kan också tas som en del av 7,5-poängs-kursen EN247G: Engelska/Språkfärdighet

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr