Engelska: Kommunikation för vårdpersonal G1N, 4,5 hp, EN249G

I dagens Sverige kommer vi allt oftare att hamna i situationer där vi möter människor som inte talar svenska och istället behöver använda engelska som kommunikationsspråk. Arbetar eller planerar du att arbeta inom vården och känner du att du behöver öva muntlig kommunikation i vårdsammanhang samt skriva kortare meddelanden på engelska, då är detta kursen för dig.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Fristående kurs
Campus
Kurs inställd
 • Kurs inställd
 • Kursansvarig: Stefan Sönnerhed
 • Examinator: Catharina Wolcott
 • Anmälningskod: HS-21475
 • Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 30%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.45
 • När: Kvällstid
 • Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: EN249G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr