Engelska: Skriva med språkhjälpmedel G1N, 7,5 hp, EN263G

I denna kurs lär du dig att skriva god engelska med hjälp av grammatik- och ordböcker, vilka också får användas vid salstentamen. Meningen är alltså att du ska lära dig att producera engelsk text på ett sätt som du sedan kan använda i verkligheten.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Karin Axelsson
 • Examinator: Stefan Sönnerhed
 • Anmälningskod: HS-11293
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: EN247G-Engelska: Språkfärdighet G1N eller grundläggande behörighet och områdesbehörighet A2/2: Engelska B (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Kvällstid
 • Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: EN263G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr