Hälsa och ohälsa utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv G1N, 15 hp, FH126G

Denna kurs utgör en grund för att sjuksköterskan i sin profession ska förstå hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv. Studenten ges också möjlighet att studera praktiskt folkhälsoarbete.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.35
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Elisabeth Berglund Kristiansson, Louise Arvidsson
 • Examinator: Annelie Amigelius
 • Anmälningskod: HS-81348
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.35 - v.44
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: FH126G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
vt 19 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Elisabeth Berglund Kristiansson
 • Examinator: Louise Arvidsson
 • Anmälningskod: HS-91205
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: FH126G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr