Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion I G1N, 7,5 hp, FH140G

Kursen behandlar viktiga bestämningsfaktorer bakom barns, ungdomars och äldres hälsa, där det normala åldrandets livsvillkor samt samspelet mellan arv och miljö lyfts fram i sammanhanget. Teoribildning och forskning om hälsa samt hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet och nutrition i olika befolkningsgrupper lyfts fram i kursen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr