Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion I G1N, 7,5 hp, FH140G

Kursen behandlar viktiga bestämningsfaktorer bakom barns, ungdomars och äldres hälsa, där det normala åldrandets livsvillkor samt samspelet mellan arv och miljö lyfts fram i sammanhanget. Teoribildning och forskning om hälsa samt hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet och nutrition i olika befolkningsgrupper lyfts fram i kursen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 18 v.36
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Gabriele Eiben
 • Examinator: Annelie Amigelius, Louise Arvidsson
 • Anmälningskod: HS-21312
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 18
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.03
 • När: Flexibel
 • Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FH140G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr