Att vara tonårsflicka i Sverige på 2000-talet G1F, 7,5 hp, FH314G

Kursen behandlar tonårsflickors livsvillkor ur ett folkhälso -och genusperspektiv utifrån fem teman;

''kriminalitet, våldtäkt och incest'', ''hedersrelaterat förtryck'', ''psykisk ohälsa, ätstörningar och självskadebeteende'', ''internet'' samt ''sexualitet''. Efter kursen har du kunskaper om hälsofrämjande arbete och kan använda ett professionellt förhållningssätt för att identifiera hälsa och ohälsa hos tonårsflickor.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Kristina Carlén, Jasmine Muller
 • Examinator: Gabriele Eiben, Jasmine Muller
 • Anmälningskod: HS-22245
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs minst 30 högskolepoäng.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.45
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FH314G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr