Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion II G1F, 7,5 hp, FH333G

Kursen består av studier kring hälsopromotiva teorier som kan användas inom hälsopromotion för att främja optimal nutrition och fysisk aktivitet.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.04
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Louise Arvidsson, Pernilla Bjerkeli
 • Examinator: Annelie Amigelius
 • Anmälningskod: HS-12299
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FH140G-Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion I G1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FH333G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr