Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F, 7,5 hp, FH344G

Kursen behandlar övergripande hälsoproblem i världen samt globala och lokala sätt att hantera dem i relation till politiska, socioekonomiska och kulturella sammanhang som påverkar föreställningen av hälsan. Kursen belyser ett förhållningssätt där ett lokalt socialt och kulturellt perspektiv samverkar med globala folkhälsofrågor.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.04
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Viveca Larsson
 • Examinator: Alexandra Krettek
 • Anmälningskod: HS-12304
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs 50 godkända högskolepoäng inom folkhälsovetenskap varav FH338G Ojämlikhet i hälsa G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.08
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FH344G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
vt 19 v.04
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Viveca Larsson
 • Examinator: Alexandra Krettek
 • Anmälningskod: HS-92304
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs 50 godkända högskolepoäng inom folkhälsovetenskap varav FH338G Ojämlikhet i hälsa G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.08
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FH344G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr