IT och hälsa G1F, 7,5 hp, FH347G

Kursen behandlar grundläggande kunskap om informationsteknik och dess möjliga tillämpningar inom folkhälsovetenskap samt beskriver användandet av informationstekniska lösningar för folkhälsoinformation. Kursen ger en översiktsbild av vad begreppet E-hälsa innebär, vilken kunskap E-hälsa kan bidra med samt användning av så kallad Big data och hur folkhälsan kan studeras genom nyttjandet av dessa. Informationssäkerhets- och etiska aspekter presenteras och diskuteras under kursens gång.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.19
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Elisabeth Berglund Kristiansson
 • Examinator: Ninitha Maivorsdotter
 • Anmälningskod: HS-12437
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs 55 godkända högskolepoäng inom folkhälsovetenskap.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.19 - v.23
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FH347G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
vt 20 v.19
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Elisabeth Berglund Kristiansson
 • Examinator: Ninitha Maivorsdotter
 • Anmälningskod: HS-92437
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs 55 godkända högskolepoäng inom folkhälsovetenskap.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.19 - v.23
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FH347G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr