Forskningsmetodik inom folkhälsovetenskap G2F, 7,5 hp, FH531G

Kursen innehåller en grundläggande teoretisk del och en praktisk del.

Den teoretiska delen omfattar ämnesområdena vetenskapsteori, forskningsetik, litteratursökning, epidemiologi, kvalitativ/kvantitativ metodik samt hur man skriver en projektplan och vetenskapliga artiklar. Den praktiska delen omfattar tillämpning av teoridelarna på ett PM under handledning. Detta PM redovisas sen vid ett avslutande seminarium.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr