Epidemiologi och biostatistik G2F, 7,5 hp, FH533G

Kursen tar upp begrepp som används inom ämnet folkhälsovetenskap och hur epidemiologiska studiedesigner används inom folkhälsovetenskaplig forskning. Vidare behandlas hur man identifierar och väljer studiedesign för olika forskningsfrågor och studiepopulationer. Vidare ger kursen tillfälle att genom grupparbete genomföra statistiska bearbetningar och tolka resultat av populationsbaserade databaser via dataprogrammet SPSS. Epidemiologiska studier analyseras och etiska överväganden belyses genom seminarier.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 20 v.36
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Stefan Backe
 • Examinator: Gabriele Eiben
 • Anmälningskod: HS-24229
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: FH336G-Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1F. Därutöver krävs 60 godkända högskolepoäng på G1F-nivå inom folkhälsovetenskap.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.40
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 1
 • Kurskod: FH533G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 1 obligatorisk träff på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
ht 20 v.36
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Stefan Backe
 • Examinator: Gabriele Eiben
 • Anmälningskod: HS-84229
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: FH336G-Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1F. Därutöver krävs 60 godkända högskolepoäng på G1F-nivå inom folkhälsovetenskap.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.40
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 1
 • Kurskod: FH533G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 1 obligatorisk träff på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr