Vetenskaplig metod II G2F, 15 hp, FH534G

Kursen bygger vidare på tidigare kunskaper inom vetenskaplig metodologi och dess betydelse för folkhälsovetenskapen och belyser angreppssätt inom både kvantitativ och kvalitativ vetenskaplig metod. Vidare belyser kursen formulering av frågeställning och syfte, studiedesign, datainsamlingsmetoder, analys och tolkning samt hur forskningsresultat värderas. Kursen tar också upp hur man kritiskt granskar och värderar empiriskt material samt forskningsetiska aspekter. Kursen inkluderar den individuella uppgiften design av examensarbete.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 20 v.41
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Karin Flodin, Gianluca Tognon
 • Examinator: Gabriele Eiben
 • Anmälningskod: HS-24230
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: FH340G-Vetenskaplig metod I G1F (eller motsvarande kunskaper). Därutöver krävs 60 godkända högskolepoäng på G1F-nivå inom folkhälsovetenskap.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.41 - v.50
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FH534G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
ht 20 v.41
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Karin Flodin, Gianluca Tognon
 • Examinator: Gabriele Eiben
 • Anmälningskod: HS-84230
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: FH340G-Vetenskaplig metod I G1F (eller motsvarande kunskaper). Därutöver krävs 60 godkända högskolepoäng på G1F-nivå inom folkhälsovetenskap.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.41 - v.50
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FH534G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr