Framtidens folkhälsoutmaningar G2F, 7,5 hp, FH535G

Kursen belyser centrala framtida folkhälsoutmaningar och dess etiska aspekter samt behandlar hur folkhälsomål kommer till uttryck i utvecklingsarbetet med framtidens folkhälsoutmaningar. Kursen innefattar även diskussion och kritisk granskning av politiska styrsystems påverkan på dessa utmaningar.

Ett utmärkande drag för kursen är att folkhälsoutmaningar sätts i en föränderlig samhällelig och politisk kontext. Vidare presenteras en överskådlig bild av relevanta myndigheters och organisationers arbete med framtidens folkhälsoutmaningar. Kursen belyser folkhälsopolitiken såväl nationellt som globalt med betoning på hur nationell och global nivå samspelar med varandra. Särskild uppmärksamhet ges till arbete med framtidens folkhälsoutmaningar avseende nationers och regioners förutsättningar att uppnå folkhälsomålen och de etiska utmaningarna i relation till detta.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 20 v.51
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Stefan Backe
 • Examinator: Ninitha Maivorsdotter
 • Anmälningskod: HS-24231
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs 60 godkända högskolepoäng inom folkhälsovetenskap.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.51 - v.02
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FH535G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
ht 20 v.51
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Stefan Backe
 • Examinator: Ninitha Maivorsdotter
 • Anmälningskod: HS-84231
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs 60 godkända högskolepoäng inom folkhälsovetenskap.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.51 - v.02
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FH535G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr