IT och hälsa II G2F, 7,5 hp, FH539G

Kursen lyfter fram tillämpning av informationsteknologi och hantering av e-tjänster från ett nationellt och internationellt perspektiv. Likaså belyser kursen hantering av datainsamling samt viktiga forskningsetiska frågor i sammanhang som informationssäkerhet gentemot folkhälsorelaterad information. Begreppet E-hälsa diskuteras utifrån ett ekonomiskt och etiskt perspektiv bland annat utifrån Big data och registerforskning, exempelvis patientjournaler. Vidare diskuteras och presenteras dagens webbaserade hälsoinformation.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Ninitha Maivorsdotter
 • Examinator: Annelie Amigelius
 • Anmälningskod: HS-14113
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: FH341G-Teorier inom hälsofrämjande arbete G1F och FH347G-IT och hälsa G1F (eller motsvarande kunskaper). Därutöver krävs 60 godkända högskolepoäng inom folkhälsovetenskap.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FH539G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
vt 20 v.04
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Ninitha Maivorsdotter
 • Examinator: Annelie Amigelius
 • Anmälningskod: HS-94113
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: FH341G-Teorier inom hälsofrämjande arbete G1F och FH347G-IT och hälsa G1F (eller motsvarande kunskaper). Därutöver krävs 60 godkända högskolepoäng inom folkhälsovetenskap.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FH539G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr