Examensarbete i folkhälsovetenskap G2E, 15 hp, FH540G

Under kursen tillämpas forskningsprocessen i en litteraturstudie eller i ett empiriskt arbete på ett avgränsat område inom ämnet folkhälsovetenskap.

Kursen innehåller planering, genomförande och rapportering av studien i form av en vetenskaplig uppsats. Här ingår formulering av vetenskaplig frågeställning, forskningsetiska överväganden, litteraturgranskning, val av design och forskningsmetoder, datainsamling och analys, kritisk granskning och bedömning av resultat och författande. Dessutom ingår också presentation, försvar och kritisk granskning av vetenskaplig uppsats.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.14
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Sakari Suominen
 • Examinator: Stefan Backe, Pernilla Bjerkeli, Koustuv Dalal, Gabriele Eiben, Deborah Gustafson, Alexandra Krettek, Viveca Larsson, Ninitha Maivorsdotter, Diana Stark Ekman, Sakari Suominen, Louise Arvidsson, Ingemar Qvarfordt, Maria Magnusson
 • Anmälningskod: HS-15074
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs 90 godkända högskolepoäng inom folkhälsovetenskap varav FH130G-Folkhälsovetenskapens grunder G1N och FH339G-Grundläggande hälsoekonomi G1F och FH342G-Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen G1F och FH343G-Hälsokommunikation och ledarskap G1F och FH347G-IT och hälsa G1F och FH533G-Epidemiologi och biostatistik G2F och FH534G-Vetenskaplig metod II G2F (eller motsvarande kunskaper). Därutöver krävs att två av programmets valbara kurser på G2F-nivå är genomgångna (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.14 - v.23
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 1
 • Kurskod: FH540G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 1 obligatorisk träff på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
vt 20 v.14
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Sakari Suominen
 • Examinator: Stefan Backe, Pernilla Bjerkeli, Koustuv Dalal, Gabriele Eiben, Deborah Gustafson, Alexandra Krettek, Viveca Larsson, Ninitha Maivorsdotter, Diana Stark Ekman, Sakari Suominen, Louise Arvidsson, Ingemar Qvarfordt, Maria Magnusson
 • Anmälningskod: HS-95074
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs 90 godkända högskolepoäng inom folkhälsovetenskap varav FH130G-Folkhälsovetenskapens grunder G1N och FH339G-Grundläggande hälsoekonomi G1F och FH342G-Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen G1F och FH343G-Hälsokommunikation och ledarskap G1F och FH347G-IT och hälsa G1F och FH533G-Epidemiologi och biostatistik G2F och FH534G-Vetenskaplig metod II G2F (eller motsvarande kunskaper). Därutöver krävs att två av programmets valbara kurser på G2F-nivå är genomgångna (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.14 - v.23
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 1
 • Kurskod: FH540G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 1 obligatorisk träff på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr