Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F, 7,5 hp, FH614G

Kursen innehåller en fördjupning av teorier, modeller och metoder med betydelse för hälsofrämjande folkhälsoarbete inom skolhälsovård.

Vidare ingår grunder i epidemiologi och hälsoekonomi. Kultur, genus, jämlikhet och sociala aspekter med hänsyn till barn och ungdomar bearbetas. I samtliga kursmoment ingår etiska frågeställningar och tillämpning av aktuell vetenskaplig forskning.

Kursen genomförs med 2 obligatoriska träffar på campus (introduktion och examination). Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via kurshemsidor eller lärplattformen Scio.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.45
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Kristina Carlén
 • Examinator: Elisabeth Berglund Kristiansson
 • Anmälningskod: HS-24163
 • Behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och svensk legitimation som sjuksköterska.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.03
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 2
 • Kurskod: FH614G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 2 obligatoriska träffar på campus (introduktion och examination). Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via kurshemsidor eller lärplattformen Scio.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
ht 19 v.45
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Kristina Carlén
 • Examinator: Elisabeth Berglund Kristiansson
 • Anmälningskod: HS-84163
 • Behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och svensk legitimation som sjuksköterska.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.03
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 2
 • Kurskod: FH614G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 2 obligatoriska träffar på campus (introduktion och examination; samordnas med föregående kurs och efterkommande kurs). Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via kurshemsidor eller lärplattformen Scio.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr