Etik för det hållbara samhället G1N, 7,5 hp, FI107G

För att klargöra hållbarhetens etiska aspekter fokuserar kursen kring tre delområden.

Under kursens första del diskuteras etiska frågor som intergenerationell rättvisa, det goda livet, rationellt handlande, människans kort- och långsiktiga intressen, planetära gränser och ekosystemfunktion.

Den andra delen fokuserar kring hur de tre främsta nutida etiska synsätten (utilitarismen, pliktetiken och dygdetiken) kan användas för att diskutera förverkligandet av visionen om det hållbara samhället.

Kursens tredje del diskuterar motivationen att handla etiskt och om människans emotionella och kognitiva natur eventuellt bör förändras för att möta nutidens och framtidens etiska utmaningar samt kopplingarna mellan genus och hållbarhet.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 20 v.36
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Stefan Berglund
 • Examinator: Anders Milton
 • Anmälningskod: HS-21546
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.02
 • När: Flexibel
 • Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FI107G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr