Examensarbete i företagsekonomi: redovisning G2E, 15 hp, FÖ528G

 

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Marina Grahovar, Börje Boers
 • Examinator: Ann-Christine Mjölnevik, Marina Grahovar, Inga-Lill Johansson, Adina Popa, Börje Boers, Henrik Linderoth
 • Anmälningskod: HS-95053
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd FÖ336G-Individuell fördjupning inom företagsekonomi G1F och godkänd FÖ502G-Externredovisning III G2F och genomgången FÖ524G-Företagsanalys och företagsvärdering G2F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: FÖ528G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr