Introduktion till detaljhandel G1N, 7,5 hp, FÖ142G

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.04
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Mikael Hernant
 • Examinator: Mikael Hernant
 • Anmälningskod: HS-91211
 • Behörighet: Grundläggande behörighet.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Alingsås
 • Antal obligatoriska träffar: 10
 • Kurskod: FÖ142G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs i samarbete med kommunala lärcentra i Alingsås.Du förväntas delta i de schemalagda tillfällena på ditt lärcentrum. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
vt 19 v.04
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Mikael Hernant
 • Examinator: Mikael Hernant
 • Anmälningskod: HS-91212
 • Behörighet: Grundläggande behörighet.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Lidköping
 • Antal obligatoriska träffar: 10
 • Kurskod: FÖ142G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs i samarbete med kommunala lärcentra i Lidköping.Du förväntas delta i de schemalagda tillfällena på ditt lärcentrum. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
vt 19 v.04
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Mikael Hernant
 • Examinator: Mikael Hernant
 • Anmälningskod: HS-91213
 • Behörighet: Grundläggande behörighet.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Varberg
 • Kurskod: FÖ142G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs i samarbete med kommunala lärcentra i Varberg.Du förväntas delta i de schemalagda tillfällena på ditt lärcentrum. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr