Externredovisning II G1F, 7,5 hp, FÖ318G

Är det möjligt för företag att reglera sitt resultat? Hur görs ett årsbokslut och vilka lagar och regler gäller för små- och medelstora företag vad gäller externredovisning?

Vill du veta mer om företags finansiella planering eller varför inte hur olika finansieringsproblem kan lösas. Under kursens gång kommer vi att diskutera hur resultatreglering kan gå till i företag. Vi kommer också gå igenom arbetet med framtagande av balans- och resultaträkning liksom utformandet av årsredovisningar. I kursen ingår att praktiskt göra ett årsbokslut och ta fram en årsredovisning med hjälp av lämpliga programvaror. Arbetet med rörelsekapital och kort- och långfristig finansiering kommer också att behandlas.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.45
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Cecilia Gillgren
 • Examinator: Ann-Christine Mjölnevik
 • Anmälningskod: HS-22257
 • Behörighet: Under bearbetning
 • Kursplan med litteraturlista: Under bearbetning, Work in progress
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: FÖ318G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
ht 19 v.45
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Cecilia Gillgren
 • Examinator: Ann-Christine Mjölnevik
 • Anmälningskod: HS-82257
 • Behörighet: Under bearbetning
 • Kursplan med litteraturlista: Under bearbetning, Work in progress
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: FÖ318G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr