Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning: redovisning G2F, 15 hp, FÖ519G

Denna kurs tillhandahåller kunskaper och färdigheter som behövs i examensarbetesprocessen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Nomie Eriksson
 • Examinator: Adina Popa, Ann-Christine Mjölnevik, Rune Wigblad, Börje Boers
 • Anmälningskod: HS-14116
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd FÖ336G-Individuell fördjupning inom företagsekonomi G1F och godkänd FÖ502G-Externredovisning III G2F och genomgången FÖ524G-Företagsanalys och företagsvärdering G2F (eller motsvarande kunskaper). Då kursen är på fördjupningsnivå G2F krävs sammanlagt godkända kurser om minst 60 högskolepoäng i något eller några av följande ämnen: företagsekonomi, industriell ekonomi, juridik, statistik, nationalekonomi eller socialpsykologi där de ovan angivna kurserna ingår.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: FÖ519G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Nomie Eriksson
 • Examinator: Adina Popa, Ann-Christine Mjölnevik, Rune Wigblad, Börje Boers
 • Anmälningskod: HS-94116
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd FÖ336G-Individuell fördjupning inom företagsekonomi G1F och godkänd FÖ502G-Externredovisning III G2F och genomgången FÖ524G-Företagsanalys och företagsvärdering G2F (eller motsvarande kunskaper). Då kursen är på fördjupningsnivå G2F krävs sammanlagt godkända kurser om minst 60 högskolepoäng i något eller några av följande ämnen: företagsekonomi, industriell ekonomi, juridik, statistik, nationalekonomi eller socialpsykologi där de ovan angivna kurserna ingår.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: FÖ519G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr