Drivkrafter, inflytande och värde A1N, 7,5 hp, FÖ715A

Kursen Drivkrafter, inflytande och värde handlar om det lokala sammanhang där ledarskap utövas och verksamheter utvecklas. De tre nyckelorden i kursens titel speglar tre viktiga delar av det lokala sammanhanget. Drivkrafter handlar om de större sammanhang och förändringar som påverkar verksamheter.

En viktig sådan drivkraft är den pågående digitaliseringen som skapar nya förutsättningar för hur man leder och styr verksamheter. Inflytande handlar om hur chefer och medarbetare kan påverka processer i verksamheten, och där frågor kring makt blir centrala. Ordet värde, slutligen, handlar om de bidrag som den egna organisationen ger. För vem skapar man värde och hur realiseras detta blir två centrala frågor. Kursen bygger på ett kritiskt och prövande förhållningssätt där deltagarna får goda möjligheter att reflektera över sitt eget ledarskap/framtida ledarskap. En viktig aspekt på kursen handlar också om att forma en väl fungerande relation mellan chef och medarbetare kopplat till de tre bärande orden för kursen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 20 v.45
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Anna Larsson
 • Examinator: Stefan Tengblad
 • Anmälningskod: HS-86205
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom företagsekonomi omfattande minst 180 hp (eller motsvarande).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.02
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: FÖ715A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr