Fördjupning i ledarskap och verksamhetsutveckling A1F, 7,5 hp, FÖ716A

 

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Anna Larsson
 • Examinator: Jim Andersén
 • Anmälningskod: HS-97060
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom företagsekonomi omfattande minst 180 hp eller annan examen på grundnivå omfattande minst 180 hp samt minst 60 hp inom företagsekonomi (eller motsvarande), inom eller utanför examen. Därutöver krävs att kursen FÖ713A Ledarskap och verksamhetsutveckling A1N är godkänd (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: FÖ716A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr