Företagsanalys och hållbara redovisningspraktiker G2F, 7,5 hp, FÖ534G

Utgångspunkten är att analysera företag som redovisar enligt IFRS med fokus på deras strategi, redovisningsval samt finansiella prestation.

Strategisk analys syftar till att identifiera de viktigaste faktorerna som driver företags lönsamhet samt de huvudsakliga riskerna i verksamheten. Mer specifikt handlar det om att analysera branschen företaget är verksamhet i (extern analys) och de resurser företaget har till sitt förfogande (intern analys) för att skapa varaktiga konkurrensfördelar.

Redovisningsanalysens uppgift är att utvärdera i vilken utsträckning redovisningen återspeglar företagets underliggande ekonomiska prestation. Genom att identifiera områden där företagsledningen har flexibilitet, utvärdera lämpligheten i de val som gjorts, så kan erforderliga justeringar av redovisningen göras.

Syftet med finansiell analys är att utvärdera företags finansiella prestation (med hjälp av nyckeltal), både i förhållande till konkurrenter och till företagets historiska prestation. Analys av lönsamhet är utgångspunkten, men även företagets finansiering och likviditet är viktiga analysområden. Den finansiella analysen sätts sedan i relation till den strategiska analysen för att utvärdera hur bra företaget lyckats med sin strategi.

Hållbarhetsanalysens syfte är att analysera företags prestation ur ett bredare perspektiv som även inkluderar dess miljömässiga och sociala prestationer. Uppgiften är att genom utvärdering av hållbarhetsredovisningen genomföra en mer heltäckande analys av företagets prestation. Hållbarhetsredovisningens innehåll diskuteras utifrån olika perspektiv och sätts i relation till den finansiella analysen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 20 v.45
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig:
 • Examinator:
 • Anmälningskod: HS-24242
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: JU130G-Handelsrättslig översiktskurs G1N och IE321G-Ekonomi- och verksamhetsstyrning G1F och FÖ318G-Externredovisning II G1F (eller motsvarande kunskaper). Då kursen är på fördjupningsnivå G2F krävs sammanlagt godkända kurser om minst 60 högskolepoäng i något eller några av följande ämnen: företagsekonomi, industriell ekonomi, juridik, statistik, nationalekonomi eller socialpsykologi där de ovan angivna kurserna ingår.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.02
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: FÖ534G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
ht 20 v.45
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig:
 • Examinator:
 • Anmälningskod: HS-84242
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: JU130G-Handelsrättslig översiktskurs G1N och IE321G-Ekonomi- och verksamhetsstyrning G1F och FÖ318G-Externredovisning II G1F (eller motsvarande kunskaper). Då kursen är på fördjupningsnivå G2F krävs sammanlagt godkända kurser om minst 60 högskolepoäng i något eller några av följande ämnen: företagsekonomi, industriell ekonomi, juridik, statistik, nationalekonomi eller socialpsykologi där de ovan angivna kurserna ingår.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.02
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: FÖ534G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr