Fysik för tekniker 3 G1N, 7,5 hp, FY104G

Kursen ger förkunskaper inför högskolestudier motsvarande gymnasiets Fysik 2. Kursen behandlar grunderna i vågrörelselära, atomfysik, magnetism och induktion. Kursen tar även upp Newtons lagar i tvådimensionell rörelse.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.14
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Erik Lundell
 • Examinator: Ola Nyqvist
 • Anmälningskod: HS-91296
 • Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.14 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: FY104G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr