Ekonomistyrning I G1N, 7,5 hp, IE116G

Detta är en grundkurs utformad för studenter som behöver skaffa sig grundläggande kunskaper i hur affärsdrivande företag kan styras mot ekonomiska mål.

Efter genomförd kurs har du skaffat dig en "verktygslåda" innehållande de basala verktygen för att kunna göra t ex en lönsamhetsanalys, budget, produkt- och investeringskalkyl, och kunskap om hur och när dessa ska användas. Dessa kunskaper är helt nödvändiga för en ekonom, men högst relevant oavsett vilken annan roll du har i ett företag. Även om kursen fokuserar på affärsdrivande företag, så är det mesta av kunskapen även applicerbart i andra typer av organisationer, t ex myndigheter, landsting och kommuner. 

Ämnet i sig är praktiskt orienterat, vilket innebär att de olika temana i kursen innehåller övningstillfällen där lärare och studenter tillsammans gör beräkningar och diskuterar kring olika tänkta scenarier i ett företag.

Kursen examineras med en inlämningsuppgift och med en skriftlig salstentamen vilken skrivs på plats på Högskolan i Skövde.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr