Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring G1N, 6 hp, IE129G

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i företagandets villkor. Genom att integrera ämnena ekonomistyrning, marknadsföring och entreprenörskap utvecklas din förståelse för nyföretagande och olika affärsmodeller. Begreppet affärsplan utgör en central del i kursen, varvid samspelet mellan affärsidé, marknadsplan och budget studeras.

Kursen examineras med seminarieuppgifter och med en skriftlig salstentamen vilken skrivs på plats på Högskolan i Skövde.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Torbjörn Ljungkvist
 • Examinator: Joachim Samuelsson
 • Anmälningskod: HS-21381
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.03
 • När: Flexibel
 • Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 3
 • Kurskod: IE129G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 3 obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr