CAD I: Introduktion G1N, 3 hp, IP104G

Kursen behandlar grundläggande solidmodellering i 3D-CAD samt enkel 2D-ritning.

Studenten får lära sig att läsa och skapa enklare ritningar, samt att förstå skillnader mellan ritningar för olika syften, exempelvis tillverkning, kontrollmätning eller montering. Toleransbegreppet förklaras kortfattat och studenten får utifrån givna ritningar tillverka enkla produkter i verkstaden och bedöma om den tillverkade produkten ligger inom toleransgränserna samt om ritningen har lämplig måttsättning.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.20
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Ari Kolbeinsson
 • Examinator: Lennart Ljungberg
 • Anmälningskod: HS-11216
 • Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.20 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning: För övergångsstudenter 17h.
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IP104G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr