CAD II: Modellering och dokumentation G1F, 3 hp, IP336G

Kursen ska fördjupa färdigheter i modellering och förståelse för hur ett parametriskt CAD-system fungerar.

För att kunna bygga robusta modeller behövs en förståelse för hur olika delar av en modell lämpligen refereras till tidigare geometri. Vad händer när modellen förändras?

Kursen tar också ta upp montering av flera komponenter, och rörliga mekanismer. Kursen ger också stöd till den parallellt löpande projektkursen som avslutar första året.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.20
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Johanna Höög
 • Examinator: Nathanaël Kuipers
 • Anmälningskod: HS-92459
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IP104G-CAD I: Introduktion G1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.20 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IP336G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr