Ingenjörsprojekt II: Design G1F, 9 hp, IP337G

Kursen syftar till att studenten skall få erfarenhet av att, utifrån sin specifika kompetens, arbeta i ett tvärfunktionellt projekt med produktframtagningsprocessen (från användarbehov till verifierad produktionsutrustning).

Specifika delar kopplade till design och produktutveckling handlar om att integrera och hantera produktkrav kring relevanta aspekter i en produktutvecklingsprocess samt att kommunicera med andra berörda parter.

En central del i detta arbete är uppföljning av kravspecifikation men även visualisering och digitalisering av utvecklade lösningsförslag.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.12
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Ari Kolbeinsson
 • Examinator: Ulrica Bohné
 • Anmälningskod: HS-92460
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: AU138G-Kvalitet och mätteknik G1N och BV103G-Hållbar utveckling för ingenjörer I G1N och IP325G-Ingenjörsprojekt I G1F och IP326G-Produktutveckling och design II G1F och AU333G-Tillverkningsteknik och materiallära G1F och IP106G-Industridesign I G1N.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.12 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IP337G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr