Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E, 30 hp, IP517G

Kursen är en avslutande del av utbildningen och syftar till att ge studenten träning i att använda och integrera förvärvade kunskaper för att lösa ingenjörsmässiga problem.

Kursen skall vidare fördjupa studentens kunskaper inom ämnesområdets kärna samt ge färdighet och övning i organisering, planering och genomförande av ett tekniskt projekt. Dessutom syftar kursen till att öva upp studentens förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation.

De studerande skall föreslå och självständigt planlägga, avgränsa och genomföra en teknisk uppgift med klar anknytning till huvudområdet. Arbetet skall om möjligt förläggas till industrin.

Examensarbetet styrs av en projektbeskrivning som utarbetas av studenten i samarbete med uppdragsgivaren och Högskolan. Projektbeskrivningen ska godkännas av examinator innan arbetet påbörjas.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Dan Högberg
 • Examinator: Dan Högberg, Anna Brolin, Erik Brolin, Peter Thorvald, Ari Kolbeinsson, Lennart Ljungberg, Ulrica Bohné
 • Anmälningskod: HS-25019
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs totalt godkända kurser om 120 hp varav 30 hp inom integrerad produktutveckling och 15 hp i maskinteknik samt minst en genomgången kurs inom integrerad produktutveckling på G2F nivå. Vidare krävs godkända kurser om 12 hp i matematik samt godkända kurser IP331G Ingenjörsprojekt II: Design G1F och BV315G Hållbar utveckling för ingenjörer II G1F (eller motsvarande).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IP517G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
vt 19 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Dan Högberg
 • Examinator: Dan Högberg, Anna Brolin, Erik Brolin, Ari Kolbeinsson, Lennart Ljungberg, Ulrica Bohné, Peter Thorvald
 • Anmälningskod: HS-95054
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs totalt godkända kurser om 120 hp varav 30 hp inom integrerad produktutveckling och 15 hp i maskinteknik samt minst en genomgången kurs inom integrerad produktutveckling på G2F nivå. Vidare krävs godkända kurser om 12 hp i matematik samt godkända kurser IP331G Ingenjörsprojekt II: Design G1F och BV315G Hållbar utveckling för ingenjörer II G1F (eller motsvarande).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IP517G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr