Domänspecifik begreppsmodellering och metoddesign, Forskarnivå, 5 hp, IT0934F

Kursen beskriver hur man skapar språk som kan beskriva en viss domän av intresse med de termer som används av domänexperter. Resultatet är ett verktyg som gör det möjligt för forskare att skapa domänspecifika modeller av verkligheten. I huvudsak handlar det om att utforma modelleringsverktyg som är anpassade till forskarens specifika behov.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.01
Fristående kurs
Campus
Kurs inställd
 • Kurs inställd
 • Kursansvarig: Manfred Jeusfeld
 • Examinator: Birgitta Lindström
 • Anmälningskod: HS-FF111
 • Behörighet: För att vara berättigad till kursen krävs en kandidatexamen i informationsteknologi eller ett område som är relaterat till informationsteknologi eller motsvarande. En bakgrund inom och intresse för formella representationer som predikatlogik är nödvändigt för att förstå kursens innehåll. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 17%
 • Startvecka - slutvecka: v.01 - v.26
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT0934F
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
vt 19 v.04
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Manfred Jeusfeld
 • Examinator: Birgitta Lindström
 • Anmälningskod: HS-FF115
 • Behörighet: För att vara berättigad till kursen krävs en kandidatexamen i informationsteknologi eller ett område som är relaterat till informationsteknologi eller motsvarande. En bakgrund inom och intresse för formella representationer som predikatlogik är nödvändigt för att förstå kursens innehåll. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 17%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT0934F
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr