Att etablera externfinansierade forskningsprojekt, Forskarnivå, 4 hp, IT0935F

Kursens mål är att introducera forskarstuderande till svenska forskningsfinansieringssystemet hjälpa dem att utveckla sina egna forskningsidéer så att de kan attrahera extern finansiering i konkurrens. Kursen ger kunskap och vägledning för att utforma framgångsrika ansökningar som kan attrahera extern forskningsfinansiering.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr