Att etablera externfinansierade forskningsprojekt, Forskarnivå, 4 hp, IT0935F

Kursens mål är att introducera forskarstuderande till svenska forskningsfinansieringssystemet hjälpa dem att utveckla sina egna forskningsidéer så att de kan attrahera extern finansiering i konkurrens. Kursen ger kunskap och vägledning för att utforma framgångsrika ansökningar som kan attrahera extern forskningsfinansiering.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.01
Fristående kurs
Campus
Kurs inställd
 • Kurs inställd
 • Kursansvarig: Jörgen Hansson, Tabea Dierker
 • Examinator: Björn Lundell
 • Anmälningskod: HS-FF112
 • Behörighet: För att uppfylla kravet på särskild behörighet krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng, inklusive självständigt uppsatsarbete omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, inom området informationsteknologi, näraliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbete. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B (eller motsvarande). Kursen förutsätter att varje student har fullgjort åtminstone 25 % av sin forskarutbildning innan de antas till kursen. Vid fler behöriga sökande baseras urvalet på antalet tagna poäng inom utbildning på forskarnivå. Företräde ges till forskarstuderande som är antagna till forskarutbildning vid Högskolan i Skövde.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 10%
 • Startvecka - slutvecka: v.01 - v.26
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT0935F
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
vt 19 v.04
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Jörgen Hansson, Tabea Dierker
 • Examinator: Björn Lundell
 • Anmälningskod: HS-FF116
 • Behörighet: För att uppfylla kravet på särskild behörighet krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng, inklusive självständigt uppsatsarbete omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, inom området informationsteknologi, näraliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbete. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B (eller motsvarande). Kursen förutsätter att varje student har fullgjort åtminstone 25 % av sin forskarutbildning innan de antas till kursen. Vid fler behöriga sökande baseras urvalet på antalet tagna poäng inom utbildning på forskarnivå. Företräde ges till forskarstuderande som är antagna till forskarutbildning vid Högskolan i Skövde.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 12%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT0935F
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr