Datorgrafik G1N, 7,5 hp, IT101G

Har du funderat på vad populära ord som används inom datorgrafik och spel egentligen innebär? Den här kursen ger kunskap om datorgrafikens tekniska grunder och introducerar begrepp som används inom området.

Både datorgrafikens hård- och mjukvaruaspekter behandlas och grundläggande tekniker inom dessa. Praktiska uppgifter knyter an till teoridelarna för att ge en helhetsbild. Kursen är inriktad mot realtidsgrafik och aspekter på detta.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr