Användarsupport G1N, 3 hp, IT102G

Kursen behandlar samspelet mellan människor som har skilda tekniska kunskaper, där behovet av teknisk support är uttalad. Inom ramen för kursen behandlas kommunikativa och kreativa processer som ett led i att lösa komplexa IT-relaterade problem.

Det tekniska kunnandet är en förutsättning för att kunna simulera och därmed förstå problematiken kring supportsituationen. Detta sker med stöd av skilda medier och resurser för att bidra till problemlösning. Vidare belyses sociala aspekter av användarsupport såsom perspektiv på teknologier och teknikanvändning, etik, samt mänskliga aspekter såsom ålder och genus, vilka bidrar till en ökad förståelse om hur samspelet mellan användare och den tekniskt mer kunnigare personen uppstår och utvecklas. Genom att explicitgöra det komplicerade problemet och dess betydelse av sin lösning kan samspelet mellan olika parter bidra till att användare i större utsträckning kan lösa tekniska problem på egen hand. Med stöd och utveckling av olika resurser, såsom manualer, men även skilda medier, skapas olika villkor för problemlösning beroende av om samspelet sker som telefonbaserad support, eller via textbaserad kommunikation, synkront som asynkront, men även i rumslig miljö s.k. "över-axeln", vilket i sig förändrar sättet vilken en lösning blir slutgiltig. Användarsupport skapas inom ramen för kommunikation och kreativa lösningar vilka främjar lärande för båda parter, snarare än att utveckla en korrekt instruktion som enbart förklarar hur IT-användare skall utföra kommandon för att bemästra datorer eller mobila enheter.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.14
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Marcus Birath
 • Examinator: Joakim Kävrestad
 • Anmälningskod: HS-91308
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 20%
 • Startvecka - slutvecka: v.14 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT102G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr