Webbutveckling - datorgrafik G1N, 7,5 hp, IT118G

Har du funderat på vad populära ord som används inom datorgrafik och webbutveckling egentligen innebär?

Den här kursen ger de grundläggande kunskaper om datorgrafik som en webbutvecklare behöver och introducerar begrepp som används inom området. Kursen förklarar hur hårdvara som bildskärm och kamera kopplas samman med den mjukvara som skapar de grafiska bilderna i datorer och handhållna enheter. Praktiska uppgifter knyter an till teoridelarna för att ge en helhetsbild.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Henrik Gustavsson
 • Examinator: Marcus Brohede
 • Anmälningskod: HS-81414
 • Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 1b1 / 1a, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Fysik A, Matematik B.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.44
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT118G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr