Webbutveckling - Programmering av mobila applikationer G1F, 7,5 hp, IT351G

I kursen webbutveckling – mobilapplikationsprogrammering visar vi hur du kan ta en idé och förverkliga den som en app. Vi beskriver vad som är särskilt utmanande för mobila plattformar och ger dig chansen att arbeta med moderna utvecklingsverktyg för app-skapande.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.14
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Marcus Brohede
 • Examinator: Henrik Gustavsson
 • Anmälningskod: HS-92475
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IT120G-Grundläggande programmering med C++ G1N eller IT114G-Programmeringsmetodik G1N.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.14 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT351G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr