Datakommunikation - Routing och Switching G1F, 9 hp, IT356G

Denna kurs riktar sig till dig som vill fördjupa dig ytterligare inom datakommunikation.

Kursen är uppdelad i en praktisk och en teoretisk del. I den teoretiska delen får du lära dig mer om routing-protokoll, switching-tekniker, samt hur redundans byggs in i LAN. I den praktiska delen får du möjlighet att implementera dina lösningar på routrar och switchar.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr