Utveckling av IT i organisationer - inriktning systemvetenskap G1F, 15 hp, IT363G

Hur styrs ett systemutvecklingsprojekt? Hur hanterar du som utvecklare de olika situationer du ställs inför? Känner du att du inte har dessa färdigheter eller är intresserad av att veta mer om praktisk systemutveckling är denna kurs något för dig. Under föreläsningarna får du hjälp att knyta ihop och se sammanhang i teorin. Dessutom får du arbeta i en projektgrupp som genomför ett systemutvecklingsprojekt med inriktning mot ERP-system. Till din hjälp har du metoden Unified Process och modelleringsspråket UML.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr