Objektorienterad programmering G1F, 7,5 hp, IT366G

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programmering, objektorienterad design och inom Programmeringsspråket Java.

Teori och praktik presenteras växelvis genom kursen och konkretiseras genom ett antal inlämningsuppgifter som sträcker sig från idé till program.

Utifrån en enklare idé så framställs ett antal krav. Dessa används för att skapa en enkel prototyp som lägger grunden för en mer genomtänkt objektorienterad design. Avslutningsvis så realiseras designen som ett enklare program i Java, alternativt i Java på androidplattformen.

Det förutsätts att du redan har kunskaper och färdigheter inom procedurell programmering.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Yacine Atif
 • Examinator: Erik Billing
 • Anmälningskod: HS-92479
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IT120G-Grundläggande programmering med C++ G1N eller IT114G-Programmeringsmetodik G1N.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT366G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr