Affective interaction och emotioner G1F, 7,5 hp, IT379G

Emotioner utgör en stor del av användarens upplevelse av olika typer av IT-system och produkter. I den här kursen tar vi upp vad emotioner är för något och hur kunskap och mätning av emotioner kan användas vid design och utvärdering av olika typer av interaktiva system.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr