Data Warehousing - teknologier och metoder G1F, 15 hp, IT382G

Många organisationer genererar, som ett resultat av sin kärnverksamhet, stora volymer data. För att kunna utveckla sin verksamhet med hjälp av dessa data, krävs det tillgång till system som kan hantera stora datamängder och som kan presentera en övergripande bild av verksamheten och dess affärsomgivning. Ett data warehouse (DW) stöttar dessa behov, genom dess förmåga att integrera och summera data från olika system och presentera data på ett användbart sätt som stödjer beslutsfattande. Givet dessa förmågor har DW-system även blivit viktiga hörnstenar i business intelligence-lösningar.

Syftet med denna kurs är att ge en bred förståelse för data warehousing och business intelligence. Dessutom syftar kursen till att ge praktiska erfarenheter av att utveckla en enklare BI-lösning, baserad på befintlig DW-teknologi.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Manfred Jeusfeld
 • Examinator: Mikael Berndtsson
 • Anmälningskod: HS-12485
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IT354G-Databaskonstruktion G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT382G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Manfred Jeusfeld
 • Examinator: Mikael Berndtsson
 • Anmälningskod: HS-92485
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IT354G-Databaskonstruktion G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT382G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr