User Experience Design - forskning och utveckling G2F, 15 hp, IT511G

I kursen arbetar du både självständigt och i seminarieform med utgångspunkt i den moderna forskningen och utvecklingen inom User Experience Design (UXD).

Du kommer att belysa, kritiskt granska och diskutera UXD som en tvärvetenskaplig disciplin, både som teoretiskt ämne och som tillämpnings- och utvecklingsområde. Under kursen kommer du att delta i och leda seminarier samt presentera material från det moderna UXD-området. Du lär dig även att självständigt identifiera, formulera och motivera problem inom UXD-området genom att skriva en vetenskaplig rapport som redogör för problemet.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Beatrice Alenljung
 • Examinator: Niklas Torstensson
 • Anmälningskod: HS-84192
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd IT304G-Forskningsmetoder och tekniker inom User Experience Design G1F och genomgången IT504G-User Experience Design - projekt i extern organisation G2F. Totalt krävs 60 hp i huvudområdet informationsteknologi (eller motsvarande).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT511G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr