Webbteknologi - forskning och utveckling G2F, 7,5 hp, IT515G

Vill du lära dig vart utvecklingen är på väg inom de forskningsfält som relaterar till webbområdet? Vill du veta hur man hittar, kritisk analyserar och värderar de nyaste forskningsresultaten som relaterar till webbområdet.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr