Virtualisering, moln och lagring G2F, 7,5 hp, IT524G

Kursen ger inblick i hur virtualiseringsmiljöer är uppbyggda i både små och stora miljöer samt i molntjänster. Kunskap ges om installation och konfiguration av både virtualiseringsmiljöer och bakomliggande protokoll för lagring av data knuten till miljön.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Thomas Fischer
 • Examinator: Erik Bergström
 • Anmälningskod: HS-94120
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IT358G-Projekt i design av IT-infrastruktur G1F och [IT368G-Operativsystem G1F eller IT371G-Operativsystem G1F] (eller motsvarande kunskaper). Då kursen är på fördjupningsnivån G2F krävs sammanlagt godkända kurser om minst 60 högskolepoäng i informationsteknologi där ovan angivna kurser ingår.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT524G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr