Examensarbete i informationsteknologi G2E, 15 hp, IT602G

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.04
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Mikael Berndtsson
 • Examinator: Mikael Berndtsson, Henrik Svensson
 • Anmälningskod: HS-15068
 • Behörighet: Minst 67,5 hp inom huvudområdet informationsteknologi, varav minst 7,5 hp på G2F-nivå. (eller motsvarande kunskaper)
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT602G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr