Examensarbete i informationsteknologi med inriktning mot User Experience Design G2E, 15 hp, IT612G

I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på grundnivå.

Syftet med kursen är att studenten skall kunna visa en förmåga att hitta relevant litteratur, formulera en lämplig vetenskaplig frågeställning utifrån valt område, välja och applicera en lämplig metod, analysera resultaten och relatera det valda området till huvudområdet.

Studenten skriver en rapport och ger en muntlig presentation av rapportens innehåll. Ytterligare ett viktigt inslag i kursen handlar om att läsa och kritiskt diskutera två andra studentrapporter.

Kursen bedrivs i form av uppsatta handledningstillfällen under kursens gång.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Beatrice Alenljung
 • Examinator: Henrik Svensson, Jana Rambusch, Anna-Sofia Alklind Taylor, Beatrice Alenljung
 • Anmälningskod: HS-95084
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IT303G-Affective interaction och emotioner G1F och IT305G-Social Computing och datorstött samarbete G1F och IT348G-Service design G1F och IT304G-Forskningsmetoder och tekniker inom User Experience Design G1F och IT504G-User Experience Design - projekt i extern organisation G2F och IT505G-Utvärderingsmetoder inom User Experience Design G2F och IT511G-User Experience Design - forskning och utveckling G2F.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT612G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr